banner

TEENUSTE TINGIMUSED JA LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

 

Järgmine lõppkasutaja litsentsileping ("EULA") ja teenusetingimused ("tingimused") reguleerivad teie juurdepääsu ja kasutamist järgmistele asjadele: (i) QBRI OÜ rakendus ("litsentsitud tarkvara", "rakendus") ; (ii) meie pakutavate teenuste kogum, mis võimaldab teil meie veebi- või mobiilirakenduse kasutamisel autot osta või müüa (edaspidi "teenused"). Edaspidi nimetatakse EULA-d ja tingimusi ühiselt "lepinguks".

See leping on leping teie ("litsentsisaaja", "teie", "teie", "kasutaja") ja QBRI Digitali vahel. ("QBRI", "meie", "meie").

Te kinnitate ja garanteerite, et (a) kui olete füüsiline isik, olete vähemalt 18-aastane ja muul viisil juriidiliselt pädev käesolevat lepingut sõlmima ja sellega siduma või (b) kui olete juriidiline isik, olete korporatsioon, piiratud vastutusega äriühing, seltsing või muu heas seisundis juriidiline isik ning neil on kõik õiguslikud volitused ja volitused käesoleva lepingu sõlmimiseks ja selle sidumiseks. Kui olete juriidiline isik, kinnitate ja garanteerite, et teil on volitused siduda oma üksus ja kõik teie üksuses töötavad või tööle võetud üksikisikud, kes võivad rakendust või teenuseid kasutada.

Kindral

Kui mõni käesolevate kasutustingimuste säte loetakse kehtetuks või jõustamatuks, tuleb seda sätet tõlgendada kooskõlas kehtivate seadustega ja ülejäänud sätted tuleb jõustada. Pealkirjad on üksnes viitamiseks ega tohi mingil viisil määratleda, piirata, tõlgendada ega kirjeldada sellise jaotise ulatust. Nende kasutustingimuste sätete täitmata jätmine ei tähenda loobumist sellest ega ühestki muust sättest. Need kasutustingimused sätestavad kogu teie ja QBRI vahelise lepingu seoses saidi kasutamisega.

Saidi muutmine

Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi muuta, peatada või lõpetada mis tahes saidi osa mis tahes ajal, ilma et peaksite sellest teavitama ega vastutama teie või kolmanda isiku ees. Samuti jätame endale õiguse oma äranägemisel kehtestada piirangud teatud funktsioonidele ja teenustele.

Selle saidi kasutamine

QBRI hooldab saiti teie mitteäriliseks kasutamiseks. Saidi kasutamine muudel eesmärkidel on lubatud ainult QBRI selgesõnalisel kirjalikul nõusolekul. Eelöeldut piiramata ei tohi te: (1) kasutada saiti ärilisel viisil, sealhulgas levitada, edastada või avaldada saiti või selle sisu; (2) sekkuda teiste Saidi kasutamisse; (3) kahjustada saidi tööd või häirida või häirida sellega ühendatud servereid või võrke; (4) sekkuda QBRI intellektuaalomandi õigustesse; (5) raamistada või muul viisil kaasbrändida Saiti või selle sisu; (6) sügav link saidi mis tahes osaga; või (7) kasutada Saiti ebaseaduslikul eesmärgil. Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi lõpetada või piirata saidi kasutamist ilma ette teatamata mis tahes või ilma põhjuseta ning ilma vastutuseta teie või kolmanda isiku ees. Sellisel juhul võime teavitada teie Interneti-teenuse pakkujat teie tegevusest ja võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid.

Keelatud kasutamine

Võite kasutada veebisaiti ainult seaduslikel eesmärkidel ja vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.

 1. Kasutada teenuseid tahtlikult või tahtmatult seoses mis tahes kohaldatavate seaduste või määruste rikkumisega või tegema midagi, mis soodustab mis tahes kohaldatava seaduse või määruse rikkumist;
 1. Teenuste pakkumiseks või toetamiseks kasutatava arvuti või serveri katkestamine, ülekoormamine või häirimise või ülekoormamise abistamine või abistamine;
 2. Luua, abistada või osaleda mis tahes tüüpi rünnakutes, sealhulgas viiruse levitamine ilma piiranguteta, teenuste keelamise rünnakud teenustele või muud katsed häirida teenuseid või mis tahes muu isiku teenuseid kasutada või nautida;
 3. Püüa saada volitamata juurdepääs teenustele, arvutitele, serveritele või teenustega ühendatud võrkudele mis tahes muul viisil kui Password Confidential Premium'i pakutava kasutajaliidese abil, sealhulgas, kuid mitte ainult, mööda hiilides või muutes, püüdes mööda hiilida või muuta või julgustamine või abistamine kellelegi teisele teenuste osaks oleva turvalisuse, tehnoloogia, seadme või tarkvara kõrvalehoidmisest või muutmisest;
 4. Edastada teenuste kaudu volitamata sidet, sealhulgas rämpsposti, ketikirju, rämpsposti ja muid materjale, mis reklaamivad pahavara, nuhkvara ja allalaaditavaid esemeid;
 5. Sekkuda või üritada häirida teenuste nõuetekohast toimimist või ühenduda teenustega mis tahes viisil, mis pole käesolevas lepingus sõnaselgelt lubatud;
 6. Püüa kinni, uurige või jälgige muul viisil klientide, serveri või teenuste poolt kasutatavat varalist sideprotokolli kas võrguanalüsaatori, pakettnuusutaja või muu seadme abil;
 7. Kasutage süsteemi mis tahes automatiseeritud kasutamist või võtke mis tahes toiminguid, mis panevad või võivad meie infrastruktuurile (oma äranägemise järgi) panna ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suure koormuse;
 8. Möödub robotite välistamise päistest või muudest meetmetest, mida QBRI ja tema partnerid kasutavad, et piirata juurdepääsu teenustele või kasutada tarkvara, tehnoloogiat või seadet sisu või sõnumite saatmiseks, teenuste kraapimiseks, ämblikuks või roomamiseks või andmete kogumiseks või manipuleerimiseks;
 9. Kasutada, hõlbustada, luua või säilitada mis tahes volitamata ühendust teenustega, sealhulgas ilma piiranguteta (1) mis tahes ühendust volitamata serveriga, mis jäljendab või üritab jäljendada mis tahes osa teenustest; või (2) mis tahes ühendus programmide, tööriistade või tarkvara abil, mida QBRI ja tema partnerid pole selgesõnaliselt heaks kiitnud;
 10. Küsida või proovida küsida isiklikke andmeid teistelt teenuste kasutajatelt;
 11. Teenuste kaudu koguda, koguda või postitada kellegi privaatset teavet, sealhulgas isikut tuvastavat teavet (olgu see siis teksti, pildi või video kujul), isikut tõendavaid dokumente või finantsteavet;
 12. Laadige üles või edastage või proovige üles laadida või edastada ilma QBRI ja selle partnerite selgesõnalise loata mis tahes materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas, ilma piiranguteta, selge graafika vahetusvormingud („gifid“), 1 × 1 pikslit, veebivead, küpsised või muu.

Privaatsuspoliitika

QBRI võtab teie privaatsust tõsiselt. Mis tahes saidil esitatud või selle kaudu kogutud teabe suhtes kohaldatakse meie kohustusi Privaatsuspoliitika, mille tingimused on lisatud käesolevatesse kasutustingimustesse.

Esitatud teabe kasutamine

Nõustute, et QBRI võib kasutada mis tahes eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, arendust, tootmist ja turustamist, mis tahes kommentaare, teavet või ideid, mis sisalduvad meile saadetavas suhtluses ilma teile hüvitise, kinnituse või makseta. tooteid ja teenuseid ning saidi või muude toodete või teenuste loomist, muutmist või täiustamist.

Isikuandmete kaitse

Mõistate, et litsentsitud tarkvara ja sellega seotud teenuste kasutamisel nõustute ja nõustute teatud teabe kogumise ja kasutamisega teie kohta ning teie litsentsitud tarkvara ja sellega seotud teenuste kasutamise kohta vastavalt QBRI privaatsuseeskirjadele. Lisaks nõustute ja nõustute, et QBRI võib teile litsentsitava tarkvara ja selles sisalduvate mis tahes teenuste pakkumiseks koguda, kasutada, edastada, töödelda ja hooldada teie kontoga seotud teavet ja mis tahes selle alusel registreeritud seadmeid või arvuteid. QBRI poolt litsentsitud tarkvara ja sellega seotud teenuste kasutamisel kogutud teave võib sisaldada ka teie kasutamisega seotud tehnilist või diagnostilist teavet, mida QBRI võib kasutada QBRI toodete ja teenuste toetamiseks, täiustamiseks ja täiustamiseks. Lisateabe saamiseks lugege meie täielikku lehte Privaatsuspoliitika. Kui elate väljaspool Euroopa Liitu, mõistate ja nõustute sõnaselgelt, et selle teabe võib QBRI, selle sidusettevõtted ja / või nende teenusepakkujad edastada Eesti Vabariigile ja / või teistele riikidele säilitamiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Pange tähele, et isikuandmeid isikute kohta, kes elavad Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis, kontrollib QBRI, kuna see mõiste on määratletud ELi andmekaitse määruses. Käesolevaga nõustute ja nõustute QBRI ning selle partnerite ja litsentsiandjate sellise asukoha ja konto andmete kogumise, kasutamise, edastamise, töötlemise ja hooldusega selliste funktsioonide või teenuste pakkumiseks.

Elektrooniline side

Saidi kasutamisel nõustute QBRI-lt elektroonilise side ja teadete saamisega. Nõustute, et mis tahes teade, kokkulepe, avalikustamine või muu teatis, mille me teile elektrooniliselt saadame, vastab kõikidele seaduslikele suhtlusnõuetele, sealhulgas sellele, et selline suhtlus on kirjalik.

Lingid teistele saitidele

Sait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. QBRI ei kontrolli ega vastuta ühegi lingitud saidi sisu ega privaatsuseeskirjade eest ning mis tahes lingi lisamine saidile ei tähenda, et me seda kinnitaksime.

Ilma garantiita

Ehkki me kasutame mõistlikke jõupingutusi saidi täpsuse ja usaldusväärsuse säilitamiseks, ei garanteeri ega kinnita, et see töötab alati või on vigadeta. Me ei võta mingit vastutust Saidi vigade või puuduste ega selle toimimisega seotud probleemide eest. Teie juurdepääs saidile ja selle kasutamine on teie enda vastutusel. Eelnevat piiramata pakutakse saiti, selle sisu ja kõiki selle kaudu pakutavaid tooteid või teenuseid "sellistena, nagu need on" ja "kui need on saadaval" ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid. turustatavus, sobivus konkreetsel eesmärgil, omandiõigus ja rikkumiste vältimine. Mõnes jurisdiktsioonis ei lubata teatud garantiide välistamist, mistõttu ülaltoodu ei pruugi teie kohta kehtida.

Vastutuse piiramine

Mingil juhul ei vastuta QBRI, sellega seotud ettevõtted ja iga sellise ettevõtte direktor, ametnik, töötaja ja esindaja mis tahes otsese, kaudse, juhusliku, eri-, tagajärgse või karistusliku kahju eest, mis tuleneb teie juurdepääsust, kasutamisest või suutmatusest või on sellega seotud. saidi kasutamiseks kogu saidi pakutav teave.

Igal juhul ei vastuta me kaudsete, juhuslike, eriliste, tagajärgede või karistuste eest. Mõnes jurisdiktsioonis ei lubata teatud kahjude väljajätmist, mistõttu ülaltoodu ei pruugi teie kohta kehtida. Kui mõni ametiasutus peab selle osa mõnda osa jõustamatuks, on vastutus piiratud kohaldatava seadusega lubatud ulatuses.

Hüvitis

Nõustute hüvitama ja hoidma QBRI-d ja sellega seotud ettevõtteid ning kõiki nende vastavaid juhte, ametnikke, töötajaid ja esindajaid kahjututena kolmandate isikute nõuete või hagi, sealhulgas mõistlike advokaatide tasude ja kulude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt. täielikult või osaliselt mis tahes seaduse või mis tahes isiku õiguste rikkumisest.

Kohaldatav seadus

Sa oled tarbija. Miski käesolevas lepingus ei tohiks takistada teid kasutamast õigusi, mis teile on antud kohaldatavate tarbijakaitsealaste õigusaktide alusel.

Selle lepingu suhtes kehtivad ja seda reguleeritakse ning tõlgendatakse vastavalt Tallinna linna seadustele Eesti ulatuses kehtivas tarbijaseaduses lubatud ulatuses. Seda lepingut ei reguleeri ühegi jurisdiktsiooni kollisiooninormid ega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise müügi lepingute kohta, mille kohaldamine on sõnaselgelt välistatud.

Siduv vahekohus

Nõustute, et mis tahes vaidlusi või nõudeid, mis tulenevad või on seotud saidiga või saidi kasutamisega või käesolevate tingimustega, välja arvatud nõuded, mis on seotud autoriõiguste või muu intellektuaalse omandi rikkumisega, saab lahendada ainult siduva vahekohtu abil vastavalt lõikele või Teise võimalusena võite oma nõudeid esitada väiksemate kohtuvaidluste kohtus, kui teie nõuded vastavad nõuetele ja seni, kuni asi jääb sellisesse kohtusse ja edeneb ainult individuaalselt (mitteklassiline, mitteesindaja). Vahekohus peab toimuma vahekohtuniku poolt kindlaksmääratud kohas, nagu on sätestatud siin (tingimusel, et selline asukoht on teile mõistlikult mugav), või muus kohas, milles pooled võivad vastastikku kokku leppida, vastavalt kehtivatele protseduurireeglitele Eesti Vabariigis. Vahekohtunik kohaldab Euroopa Liidu õigust kooskõlas föderaalse vahekohtu seadusega ja kohaldatavate aegumistähtaegadega ning austab seaduses tunnustatud privileeginõudeid. Selle lõike kohane vaidluste vahekohtumenetlus peab toimuma teie individuaalsel tasandil, mitte hageja või klassi liikmena väidetavas klassi- või esindusmenetluses. Vahekohtunik ei tohi konsolideerida ega liituda teiste samasuguses asukohas olevate isikute või osapoolte nõuetega.

Nõustudes siin sätestatud vaidluste vahekohtumenetlusega, nõustute, et loobute oma õigusest žürii kohtuprotsessile ja piirate kaebuse esitamise õigust ning mõistate, et loobute oma õigustest muude saadaolevate lahendamisprotsesside, näiteks kohtu säilitamiseks. tegevus.

Vaidlused

Neid kasutustingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Tallinna linna seadustele, arvestamata selle kollisioonipõhimõtteid. Kõik käesolevate kasutustingimuste jõustamise nõuded seoses nõuetega, mis ei kuulu siduva vahekohtu poole, tuleb esitada Eesti föderaalkohtus. Saidi kasutamisega nõustute nende kohtute kohtualluvuse ja asukohaga. Välja arvatud juhul, kui see on keelatud, nõustute, et kõik vaidlused, pretensioonid ja tegevuse põhjused, mis otseselt või kaudselt tulenevad saidilt, tuleb lahendada individuaalselt, kasutamata mingisugust grupihagi. Mis tahes nõue või hagi, mis teil võib olla saidi suhtes, tuleb esitada ühe (1) aasta jooksul pärast nõude või hagi tekkimist, olenemata vastupidistest seadustest.

Intellektuaalne omand

Kogu autoriõigusega kaitstud tekst, graafika, heli, allalaaditavad failid, tarkvara ja muu materjal (üheskoos „sisu”), kõigi materjalide valik, koostamine, korrastamine ja esitlemine ning saidi üldine kujundus on autoriõigusega kaitstud QBRI poolt ja neid kaitseb seadus. Kõik õigused kaitstud. Võite oma arvutis oleva sisu koopia printida ainult oma isiklikuks, mitteäriliseks kodukasutuseks, tingimusel et te ei eemalda sisult autoriõiguse, kaubamärgi ega muid omandiõiguse teateid. Sisu mis tahes muu kasutamine on rangelt keelatud, kui teil pole selleks meie eelnevat kirjalikku luba. Sait võib sisaldada ka sisu, mis kuulub kolmandatele isikutele, sealhulgas meie reklaamijatele. Sellist kolmanda osapoole sisu võite kasutada ainult vastava omaniku selgesõnalise loaga. Kõik sisu uuesti printimiseks või muul viisil kasutamiseks luba taotlevad adresseeritud intellektuaalomandi haldur, autoriõiguste kordustrüki luba, [email protected]. QBRI ei taga, et saidil kuvatud või sellega lingitud materjalide kasutamine ei riku kolmandate isikute õigusi.

QBRI, QBRI logo, www.quantumbrain.institute, quantumbrain.institute, Quantum Brain Research Institute, kuuluvad QBRI omandis olevate kaubamärkide ja teenusemärkide perekonda (see ei ole QBRI kaubamärkide ja teenusemärkide kõikehõlmav loend) . Sümboliga ® tähistatud kaubamärgid ja teenusemärgid on registreeritud Eesti Patendi- ja Kaubamärgiametis ning paljudes välisriikides. Muud QBRI-le kuuluvad kaubamärgid ja teenusemärgid võivad olla tähistatud sümbolitega “SM” või “TM”. Meie kaubamärke ja teenusemärke ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku loata kasutada ühegi toote või teenusega seoses. Kõik muud saidil ilmuvad kaubamärgid, kaubamärgid ja nimed, mis ei kuulu QBRI-le, on nende vastavate omanike omand, kes võivad olla QBRI-ga seotud, nendega seotud või kinnitatud.

Autoriõiguste rikkumise väited

Kui arvate, et saidile postitatud materjalid rikuvad teie intellektuaalomandi õigusi, võtke ühendust QBRI-ga aadressil Intellektuaalomandi haldur, intellektuaalomandi küsimused, [email protected]. Lisage: 1) autoriõiguse või muu varalise huvi omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri; (2) autoriõigusega kaitstud teose või muu kaitstud materjali kirjeldus, mida teie väitel on rikutud; (3) materjali saidil kirjeldus; (4) teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress; (5) teie väide, et olete heauskselt veendunud, et vaidlusalune kasutamine pole autoriõiguse või muu huvi omaniku, tema esindaja ega seaduse poolt lubatud; ja (6) valetunnistuse karistusega tehtud avaldus, et teie teates sisalduv teave on täpne ja et olete autoriõiguste või muude huvide omanik või olete volitatud tegutsema omaniku nimel.

Klienditugi

See EULA ei kohusta QBRI-d pakkuma Litsentsisaajale litsentsitud tarkvara ja sellega seotud teenustega seotud tehnilisi tugiteenuseid; litsentsisaaja võib siiski meie juurde pääseda Kontaktide leht abi saamiseks.

Võta meiega ühendust

Kui teil on nende kasutustingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Käesolevaid kasutustingimusi uuendati 7. augustil 2021.

error: Kaitstud sisu QBRI poolt.